manaco-yo-kai-exercise-number-one-dance-video
Monaco

manaco: “As the ‘Yo-Kai Watch’ series celebrates its 10th anniversary, a remake of the ‘Yo-Kai Exercise Number One’ dance video, which lead to manaco’s breakthrough, has been released today.”

manaco: "As the ‘Yo-Kai Watch’ series celebrates its 10th anniversary, a remake of the ‘Yo-Kai Exercise Number One’ dance video, which lead to manaco’s breakthrough, has been released today."

Continue Readingmanaco: “As the ‘Yo-Kai Watch’ series celebrates its 10th anniversary, a remake of the ‘Yo-Kai Exercise Number One’ dance video, which lead to manaco’s breakthrough, has been released today.”